Дигитална агенция

Email

office@startbusiness-bg.com

Телефон

+359889846312

Защита на личните данни(GDPR)

Подсигурете спокойното функциониране на Вашия бизнес с качествена и ефективна защита на личните данни на клиентите и служителите Ви. Заявете услугата днес и оставете на нашите юристи да изготвят необходимата документация.

Какво е защита на личните данни (GDPR)?

GDPR е съкращение от Общия регламент за защита на данните, който влиза в сила на 25 май 2018 г. Той беше приет от европейските законодатели за създаване на хармонизиран закон за поверителност на данните във всички държави-членки на ЕС. Целта му е да:

  • подкрепяне на неприкосновеността на личния живот като основно човешко право;
  • изискват компаниите, които обработват лични данни, да бъдат отговорни за правилното управление на тези данни;
  • и дават на физическите лица права върху начина, по който личните им данни се обработват или използват по друг начин.

Нашите пакети

Защита на личните данни(GDPR)

Според осемте основни права, физическите лица имат:

Право на достъп. Това означава, че физическите лица имат право да поискат достъп до личните си данни. Да попитат как техните данни се използват от компанията, след като са били събрани. Компанията трябва да предостави копие от личните данни, безплатно и в електронен формат, ако бъде поискано.

Правото да бъдеш забравен. Ако потребителите вече не са клиенти или ако оттеглят съгласието си от компания за използване на личните им данни, те имат право данните им да бъдат изтрити.

Право на преносимост на данни. Физическите лица имат право да прехвърлят своите данни от един доставчик на услуги към друг. И това трябва да се случи в често използван и машинно четим формат.

Правото да бъдете информирани. Това обхваща всяко събиране на данни от компании, а лицата трябва да бъдат информирани преди събирането на данни. Потребителите трябва да изберат събирането на техните данни и съгласието трябва да бъде дадено свободно, а не подразбиращо се.

Правото на информацията да бъде коригирана. Това гарантира, че лицата могат да актуализират своите данни, ако са неактуални, непълни или неверни.

Право на ограничаване на обработването. Физическите лица могат да поискат техните данни да не се използват за обработка. Техният запис може да остане на мястото си, но не и да се използва.

Право на възражение. Това включва правото на физически лица да спрат обработването на своите данни за директен маркетинг. Няма изключения от това правило и всяка обработка трябва да спре веднага след получаване на заявката. Освен това това право трябва да бъде изяснено на физическите лица в самото начало на всяка комуникация.

Право да бъде уведомен. Ако е имало нарушение на данните, което компрометира личните данни на дадено лице, лицето има право да бъде информирано в рамките на 72 часа, след като за първи път е узнаело за нарушението. GDPR е начинът на ЕС да даде на физически лица, потенциални клиенти, клиенти, изпълнители и служители по-голяма власт над техните данни и по-малко правомощия на организациите, които събират и използват такива данни за парична печалба.

Как влияе на Вашия бизнес?

Интернет драматично промени начина, по който общуваме и как се справяме с ежедневните задачи. Изпращаме имейли, споделяме документи, плащаме сметки и купуваме стоки, като въвеждаме личните си данни онлайн и без да се замисляме.

Спирали ли сте някога да се чудите колко лични данни сте споделили онлайн? Или какво се случва с тази информация?

Говорим за банкова информация, контакти, адреси, публикации в социалните медии и дори вашия IP адрес и сайтовете, които сте посетили, се съхраняват дигитално. Компаниите ви казват, че събират този тип информация, за да могат да ви обслужват по-добре. Да ви предложат по-целенасочени и подходящи комуникации, всичко това, за да ви осигурят по-добро клиентско изживяване.

Но за това ли наистина използват данните?

Това е въпросът, който беше зададен и отговорен от ЕС. През май 2018 г. беше наложен нов европейски регламент за поверителност, наречен GDPR, който промени трайно начина, по който се събира, съхранява и използва клиентски данни. В проучване на повече от 800 ИТ и бизнес специалисти, се установи, че повече от 50% от бизнеса знаят малко или нищо за GDPR. Най-лошата част? Повече от 1 на всеки 4 компании (27%) все още не са започнали работа по привеждането на организацията си в съответствие с GDPR.